Meer dan 75.000 klanten

+115 miljard aan vermogen

Vanaf €350.000 belegbaar vermogen

Meer dan 75.000 klanten

+115 miljard aan vermogen

Vanaf €350.000 belegbaar vermogen

Mediapublicaties

Over Fisher Investments

Fisher Investments helpt beleggers hun financiële doelen te bereiken. Dit doen we door portefeuilles op te bouwen die gebaseerd zijn op grondig onderzoek en op basis van uw doelen en behoeften. We begeleiden onze klanten zorgvuldig, zodat we niet afwijken van het geplande traject.

Wereldwijd beleggen

Fisher Investments Nederland bestaat sinds 2013 en is een 100% dochteronderneming van het Amerikaanse Fisher Investments. We bedienen ongeveer 175 institutionele klanten en 75 000 private personen. Samen hebben zij meer dan €115 miljard in management gegeven.
*Per 30/09/2020

Bereik meer met uw vermogen

Tegenwoordig beheren banken het grootste deel van het vermogen in Europa. Naar onze mening geven banken niet per definitie beter beleggingsadvies of specialiseren ze in vermogensbeheer. Sommige banken bieden echter niet altijd de beste beleggingsoplossingen voor uw persoonlijke situatie.

Dus waarom vertrouwen mensen hun zuurverdiende geld aan banken toe? Het antwoord is simpel: beleggers weten vaak niet dat er een beter alternatief kan zijn.

Wij zijn bereikbaar van 9:00 - 17:00

Veelgestelde vragen over
Fisher Investments Nederland

Wie is Fisher Investments Nederland?

Fisher Investments Nederland is een vestiging van Fisher Investments Luxembourg, een vermogensbeheerder in particuliere handen. Wij bieden vermogensbeheerstrategieën op basis van een specifiek, op iedere individuele cliënt afgestemd beleggingsplan.

Fisher Investments Luxembourg besteedt haar portefeuillebeheertaken uit aan haar moedermaatschappij Fisher Investments, een onafhankelijke vermogensbeheerder in de Verenigde Staten met meer dan €109 miljard euro* vermogen onder beheer.

*Op 30/06/2020

Wat zijn de kernactiviteiten van Fisher Investments Nederland?

Fisher Investments Nederland biedt mensen met een vrij belegbaar vermogen van meer dan €350 000 persoonlijke dienstverlening aan op het gebied van vermogensbeheer. Dit wordt verzorgd door Fisher Investments Luxembourg. Elke klant wordt geadviseerd door een persoonlijke Investment Counselor van Fisher Investments Luxembourg, die hem of haar met periodieke en individuele rapportages goed op de hoogte houdt.

Bovendien publiceert Fisher Investments elk kwartaal uitgebreide marktanalyses. De analyses weergeven de visie van het Investment Policy Committee van Fisher Investments over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van economieën, markten en politiek. Fisher Investments heeft een brede institutionele klantenkring, waaronder grote bedrijfs- en overheidspensioenfondsen en stichtingen.

Hoe onderscheidt Fisher Investments Nederland zich van andere vermogensbeheerders?

Veel vermogensbeheerders hebben weinig contact met individuele beleggers. Fisher Investments Nederland is anders. Wij zijn een dienstverlener van institutioneel niveau voor vermogende particuliere klanten. Met onze aanpak kunt u als belegger profiteren van een beleggingsfilosofie die bijdraagt aan uw specifieke doelstellingen.

Persoonlijke service
Bij ons beschikt u over uw eigen team van beleggingsprofessionals. Dit team houdt zich bezig met het inrichten en onderhouden van uw beleggingsportefeuille, die vervolgens kan worden aangepast aan uw individuele behoeften. Daarnaast heeft u een persoonlijke Investment Counselor bij Fisher Investments Luxembourg. De adviseur is uw vaste aanspreekpunt.

Heldere communicatie
Bij goede dienstverlening hoort heldere informatieverstrekking. Fisher Investments Luxembourg houdt u mondeling en met schriftelijke marktanalyses op de hoogte. Daarnaast heeft u via het bewaarbedrijf online toegang tot uw rekening.

Geavanceerde technologie
Technologie is een essentieel onderdeel van de dienstverlening van Fisher Investments Luxembourg. De ultramoderne handelsfaciliteiten en geavanceerde tools voor onder andere maatwerkrapportages en eigen research van Fisher Investments zijn ontworpen om waarde toe te voegen aan klantportefeuilles.

Acceptabele kosten
Het belang van lage kosten voor hoogwaardig portefeuillebeheer wordt onderschat. Met elke euro die u bespaart, heeft u meer geld beschikbaar om uw vermogen te laten groeien. Hoge kosten vormen een belangrijke reden waarom zoveel beleggers de aandelenmarkt niet verslaan. Met elke euro die verloren gaat aan kosten, moet een vermogensbeheerder meer risico's nemen om de markt bij te houden. Daarom houden wij de kosten binnen redelijke grenzen, zodat we klanten daadwerkelijk kunnen helpen om een bepaalde performance te realiseren.

Wat is de beleggingsfilosofie van Fisher Investments?

Een belangrijk uitgangspunt van onze financiële theorie is dat kapitaalmarkten relatief efficiënt zijn.

Veel beleggers handelen aan de hand van allerlei nieuwtjes, geruchten en speculaties die de ronde doen. Maar, omdat kapitaalmarkten alleen algemeen bekende informatie in hun waarderingen verdisconteren of verwerken, verdwijnen de meest belangrijke kansen vrijwel onmiddellijk zodra ze zich voordoen. Daarbij komt dat nieuws snel oud is als alle kennis en verwachtingen van beleggers net zo snel door de markt verwerkt worden zodra ze worden opgemerkt.

Als markten volledig efficiënt werken, is het dan nog onmogelijk om de markt te verslaan? Wij geloven van niet. Wij denken dat het mogelijk is om waarde toe te voegen door algemeen bekende informatie op een andere manier en correct te interpreteren. We hebben in eigen beheer tools ontwikkeld die ons een unieke manier geven om te analyseren en voorspellingen en beslissingen te verbeteren. Hiermee transformeren we informatie tot betekenisvolle kennis die we inzetten voor ons actieve beheer.

Wie neemt de beleggingsbeslissingen over de portefeuilles van klanten?

Op grond van een outsourcingovereenkomst tussen Fisher Investments Luxembourg en moedermaatschappij Fisher Investments is het portefeuillebeheer gedelegeerd aan Fisher Investments. De innovatieve aanpak van Fisher Investments wordt ondersteund door gedegen expertise. Het Investment Policy Committee (IPC) ontwikkelt de beleggingsstrategie van de onderneming op basis van research, de beleggingsfilosofie van Fisher Investments, en de visie op de huidige marktomstandigheden.

Het IPC neemt gezamenlijk strategische en tactische beleggingsbeslissingen voor portefeuilles van cliënten met ondersteuning van een groot researchteam. De leden van het IPC hebben samen meer dan 130 jaar ervaring in de beleggingswereld.

Wie zijn de cliënten van de Fisher Group?

Fisher Investments en Fisher Investments Luxembourg rekenen veel vermogende particulieren in Amerika en Europa tot de klantenkring. Toch zien veel van onze klanten zichzelf als 'gewone vermogende individuen' die waarde hechten aan professioneel vermogensbeheer. Sommigen zijn gepensioneerd en leven van hun beleggingsinkomsten, anderen zijn nog volop aan het werk en bouwen ondertussen hun vermogen op.

Fisher Investments en haar dochterondernemingen beheren vanaf 30/06/2020 meer dan €109 miljard aan vermogen – waarvan ongeveer €71 miljard voor de Noord-Amerikaanse particuliere beleggers, ongeveer €32 miljard voor institutionele beleggers en ongeveer €10 miljard voor Europese particuliere beleggers.

Wat is de reputatie van Fisher Investments?

Fisher Investments, het moederbedrijf van Fisher Investments Luxembourg, is voor het vierde opeenvolgende jaar opgenomen in de Financial Times Top 300 van geregistreerde vermogensbeheerders. Deze lijst erkent volgens de Financial Times de Top 300 Amerikaanse geregistreerde vermogensbeheerders, ook wel ‘Registered Investment Advisors’ (RIA's). Dit is de tweede Top 300 die onafhankelijk is opgesteld door de Financial Times in samenwerking met Ignites Research, een dochteronderneming van de Financial Times die business intelligence ontwikkelt over de beleggingssector. Volgens de Financial Times is deze lijst een kwantificeerbare en objectieve manier om uitzonderlijke vermogensbeheerders weer te geven.

Investment Advisor
Ken Fisher, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fisher Investments Nederland, is verkozen door Investment Advisor tot één van de 30 meest invloedrijke mensen in de beleggingswereld van de afgelopen 30 jaar (“Thirty for Thirty”, Investment Advisor, 1 Mei 2010).

ADVFN International Financial Awards
Fisher Investments Luxembourg heeft in 2017 voor de derde opeenvolgende keer de ADVFN International Financial Award ontvangen. De ADVFN International Financial Awards erkennen en benoemen de beste producten en diensten van de financiële sector, zowel in het Verenigd Koninkrijk als internationaal.

Ontvang gratis en vrijblijvend
informatie én periodieke updates

Specialist
in wereldwijd
beleggen

Altijd Service Dichtbij

Specialist
in wereldwijd
beleggen

Altijd Service Dichtbij

Wat is uw vrij belegbaar vermogen?
€ 0.00
€ 1.000.000
Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.
Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.
Wij respecteren uw privacy
U zit nergens aan vast