Meer met beleggen

8,7
276 reviews
Voor elke
type belegger
Ook met een
klein bedrag
De eerste stap
naar rendement

Nederlandse huishoudens

Elise van Beek | 20/04/2022 | Advertorial

Ruim 3 miljoen niet-beleggende huishoudens kunnen dit volgens de AFM wel verantwoord doen

Wanneer je kiest voor beleggen in plaats van sparen kan dit jaarlijks een hoop meer rendement opleveren. Toch zijn er veel huishoudens die, ondanks dit feit, nog steeds niet beleggen. Volgens de AFM heeft bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens voldoende spaargeld om verantwoord te kunnen beleggen terwijl dit niet gedaan wordt.

De AFM constateert tevens ook dat één op de tien huishoudens die, geen of te weinig spaargeld hebben om onvoorziene uitgaven te kunnen doen, het geld wel in een belegging heeft zitten.

5 miljoen huishoudens

In het onderzoek van de AFM werd gekeken naar 5-miljoen huishoudens in Nederland die momenteel nog niet beleggen. Hieruit kwam naar voren dat 3,1 miljoen huishoudens hiervan genoeg spaargeld te bezitten om verantwoord te kunnen beleggen. Gemiddeld zou er, na aftrek van eventuele onverwachte kosten, nog €20.000,- beschikbaar zijn om te kunnen investeren. In simulaties leverde dit driekwart van de keren meer rendement dan wanneer er werd gekozen voor sparen. De hoeveelheid rendement die wordt behaald is afhankelijk van het beleggingsproduct en de hoeveelheid die men belegt.

Korte termijn

Nu er nog steeds nauwelijks rendement op spaargeld valt te behalen is beleggen voor velen een zeer aantrekkelijk alternatief, een alternatief waar velen die de mogelijkheid hebben nog steeds niet voor kiezen.

Volgens de AFM zijn lang niet alle particulieren die beleggen gericht op de lange termijn zoals zij dat wel graag zien. Volgens de AFM is het het beste om niet onnodig veel te handelen. Door gericht te blijven op een lange termijnstrategie kunnen veel fouten worden voorkomen. Echter houden veel particulieren niet van deze “saaie” manier van beleggen.

Minimaal 6% jaarlijks rendement

Het behalen van rendement bij de Nederlandse grootbanken wordt steeds lastiger. Beleggen biedt daarom een mooi alternatief om toch rendement te kunnen behalen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag dan de gratis en vrijblijvende brochure aan om thuis door te nemen. 

Gratis brochure ontvangen?

Onder het Europees gemiddelde

Ongeveer een kwart van de Nederlandse huishoudens belegt. Dit is te vergelijken met het Europees gemiddelde. Echter ligt het gemiddelde bedrag dat Nederlandsers beleggen over het algemeen lager dan in andere Europese landen. Dit zou kunnen komen omdat Nederlanders al een deel van hun vermogen opbouwen door te investeren in het pensioen.

De waarde van beleggingen is gestegen

De Nederlandsche Bank (DNB) geeft aan dat de waarde van de beleggingen, gemaakt door Nederlandse huishoudens, gedurende de afgelopen jaren wel weer fors is gestegen.

Dit jaar steeg het aantal waardepapieren naar zo’n 185 miljard euro. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2018 toen dit nog zo’n 127 miljard euro bedroeg. Deze stijging is vooral te wijten aan de koersen die omhoog zijn gegaan. Daarbij steeg ook het aantal beleggers én het netto bedrag dat werd ingelegd.

Beleggingsfondsen populair

Volgens de DNB beleggen Nederlandse huishoudens voornamelijk in beursgenoteerde aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Nederlanders zouden in de afgelopen periode voor zo’n 4,1 miljard euro aan beleggingen hebben bijgekocht. De toenemende interesse in beleggen, komt volgens de DNB door een verbeterde toegankelijkheid.

Daarnaast zorgen de lage spaarrentes ervoor dat huishoudens op zoek gaan naar een alternatief om toch nog rendement op hun geld te kunnen behalen.

Eind 2021 werd er door Nederlanders zo’n 63,1 miljard euro belegd. Hiervan zat 28,9 miljard euro in de Nederlandse beleggingsfondsen.